TRUNG TÂP GIA SƯ THẦY THẬP

TRUNG TÂP GIA SƯ THẦY THẬP

TRUNG TÂP GIA SƯ THẦY THẬP

TRUNG TÂP GIA SƯ THẦY THẬP

TRUNG TÂP GIA SƯ THẦY THẬP
TRUNG TÂP GIA SƯ THẦY THẬP

Lịch học

MÔN TOÁN

Lớp 6 - 12

16 Đường 10 - P. Linh Tây - Q. Thủ Đức

1.500.000Đồng / tháng

3 buổi/tuần

Sáng T2, Chiều T5, Sáng T7

Chịu khó học tập có tinh thần tự giác

0903003658

Liên hệ

MÔN TOÁN

Lớp 6 - 12

16 Đường 10 - P. Linh Tây - Q. Thủ Đức

1.500.000Đồng / tháng

3 buổi/tuần

Sáng T2, Chiều T5, Sáng T7

Chịu khó học tập có tinh thần tự giác

0903003658

Liên hệ

MÔN TOÁN

Lớp 6 - 12

16 Đường 10 - P. Linh Tây - Q. Thủ Đức

1.500.000Đồng / tháng

3 buổi/tuần

Sáng T2, Chiều T5, Sáng T7

Chịu khó học tập có tinh thần tự giác

0903003658

Liên hệ

MÔN HÓA

Lớp 6 - 12

16 Đường 10 - P. Linh Tây - Q. Thủ Đức

1.500.000Đồng / tháng

3 Buổi / Tuần

T3, T5 tối 6h - 8h

Giáo Viên Nam - Nữ

0903003658

Liên hệ

MÔN LÝ

Lớp 6 - 12

16 Đường 10 - P. Linh Tây - Q. Thủ Đức

1.500.000Đồng / tháng

3 Buổi / Tuần

T3, T5 tối 6h - 8h

Giáo Viên Nam - Nữ

0903003658

Liên hệ

MÔN TOÁN

Lớp 6 - 12

16 Đường 10 - P. Linh Tây - Q. Thủ Đức

1.500.000Đồng / tháng

3 Buổi / Tuần

T3, T5 tối 6h - 8h

Giáo Viên Nam - Nữ

0903003658

Liên hệ

Hotline: 0903003658
Zalo Zalo: 0903003658 SMS: 0903003658
Bạn muốn đăng ký môn học nào!